Guangxi Nanning Pengxuan Import And Export Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

 

Our advantages

 

 

1).Price: We manufacture fabric by ourselves, so we have the most competitive price.

2).Quality: We have our own QC team to guarantee the quality, always provide you best quality products.

3).Custom design: We can provide design service and different type of package for your choice

4).Service: Direct sourcing from our factory and selling abroad.

 

 

Main Categories

Towels
Hotel Bedding Sets
Hotel Bath Robe
fitness & yoga wear